MMA voor kinderen

Verscheidene MMA-clubs krijgen regelmatig de vraag of MMA ook voor kinderen geschikt is.

Kleuters

Belangrijk om weten is dat er in deze leeftijdscategorie nog helemaal niet gevochten wordt en dat er nog geen gevechtstechnieken aangeleerd worden. Bij de allerkleinsten gaat het vooral om het samen spelen en ravotten. In beweging blijven en op een correcte manier met elkaar omgaan staan hierbij centraal.

Schoolgaande kinderen

Vanaf de schoolgaande leeftijd wordt meer de nadruk gelegd op het sportieve aspect en worden ook de basis gevechtstechnieken en de verschillende spelregels van deze sport aangeleerd.

Voordelen voor kinderen

Heel wat clubs voor Vlaamse vechtsporten bieden ook voor kinderen MMA-lessen aan en dat is een goede zaak want kinderen kunnen hier heel wat van leren.

1. Actieve en gezonde levensstijl

Kinderen van vandaag zitten maar al te vaak veel te lang voor tv of op het internet, dat is niet goed voor de gezondheid, maar internet is voor kinderen ook niet altijd een veilige plaats. MMA is dan ook voor kinderen een perfecte manier om wat meer te bewegen. Bij MMA wordt ook de nadruk gelegd op een gezonde levensstijl, niet alleen qua beweging, maar ook qua voeding en ook dat is een belangrijk aspect bij de opvoeding van kinderen.

2. Zelfvertrouwen

Een kind dat veel in beweging is en deel uitmaakt van een sociale organisatie zoals bijvoorbeeld een MMA-sportclub zal met veel meer zelfvertrouwen in het leven staan en meer durven opkomen voor zichzelf.

3. Respect en gelijkwaardigheid

Sommige jongeren hebben steeds meer moeite met respect, niet alleen voor elkaar maar ook voor ouderen. Het volgen van MMA kan bijdragen tot meer respect en het gelijk behandelen van leeftijdsgenootjes. Denk maar aan de vele tradities die bij MMA gevolgd moeten worden, zoals bijvoorbeeld het buigen voor en na een wedstrijd, handen schudden en elkaar bedanken.